หน้าแรกเกี่ยวกับ กุหลาบดอยรีสอร์ทสำรองห้องพักเว็บบอร์ดสมุดเยี่ยมแผนที่ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ
สมาชิกใหม่วันที่
Rod28:2:2553
โบลิ่ง27:2:2553
แม็ก18:2:2553
o15:2:2553
unyonG2:9:2553
siri2:6:2553
กวาง26:1:2553
ฟ้า20:1:2553
ฮาน14:1:2553
Nookie11:4:2549
เมนูหลัก

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
September 2014
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
เรื่องราวมากมายที่อยากบอกต่อ ... > ตัวย่อภาษาอังกฤษ เท่! เท่! เอาไว้ใช้เวลาเขียนเมล์/แช็ต


Dimensions: 200 x 200
Image Type: Bitmap


ห้วข้อกระทู้
ตัวย่อภาษาอังกฤษ เท่! เท่! เอาไว้ใช้เวลาเขียนเมล์/แช็ต
รายละเอียด
A

AAK - Chat Room Slang - Alive And Kicking

AAR - Chat Room Slang - At Any Rate

AAS - Chat Room Slang - Alive And Smiling

ADN - Chat Room Slang - Any Day Now

AFAIK - Chat Room Slang - As Far As I Know

AFK - Chat Room Slang - Away From the Keyboard

AFN - Chat Room Slang - that's All For Now

AOTA - Chat Room Slang - All Of The Above

a/s/l or asl - Age/Sex/Location - (used to ask a chatter their personal information)

AV Avatar - Graphical representation (a picture) often used in chat rooms to depict a person that is in the room and chatting.B

b4 - Chat Room Slang - Before

BAK - Chat Room Slang - Back At Keyboard (I'm back)

BBL - Chat Room Slang - Be Back Later

BBS - Chat Room Slang - Be Back Soon

BCNU - Chat Room Slang - I'll Be Seeing You.

b/f - Chat Room Slang - Boyfriend (also shown as bf, B/F, or BF)

BEG - Chat Room Slang - Big Evil Grin

BFN - Chat Room Slang - Bye For Now

BR - Chat Room Slang - Best Regards

BRB - Chat Room Slang - Be Right Back

BRH - Chat Room Slang - Be Right Here

BTA - Chat Room Slang - But Then Again....

BTW - Chat Room Slang - By The Way

C

CRS - Chat Room Slang - Can't Remember S**t

CU - Chat Room Slang - See You - also posted as cya

CUL8R - Chat Room Slang - See You Later

CUOL - Chat Room Slang - See You On Line

CYA - Chat Room Slang - See YaD

DEGT - Chat Room Slang - Don't Even Go There (I don't want to talk about it)

DIKU - Chat Room Slang - Do I Know You?

DIS - Chat Room Slang - Did I Say

D/L, DL, d/l, dl - Chat Room Slang - Downloading, or Download it.

DH - Chat Room Slang - Dear Husband - Contributed by Wintechie

DW - Chat Room Slang - Dear Wife - Contributed by WintechieE

EG - Computer Slang - Evil Grin

EM - Computer Slang - E-Mail

EMA - Computer Slang - E-mail Address (example: ?ema or ema? = what is your email address)

EOT - Computer Slang - End Of Thread (meaning end of discussion)

ez or EZ - Computer Slang - easy


F

F2F - Computer Slang - Face To Face

FAQ - Computer Slang - Frequently Asked Question

FITB - Computer Slang - Fill In The Blanks

Flame - Computer Slang - to insult someone. Used when a person asks a stupid question, or says something rude to irritate the users of a chat room or message board.

FOCL - Computer Slang - Falling Off Chair - Laughing

Forum - Computer Slang - What todays message boards are called. Often using php as defining language to quickly write 'real time' messages and replies to a web site (or page)

FUBAR - Computer Slang - "Fouled" Up Beyond All Repair / Recognition

FUD - Computer Slang - Fear, Uncertainty, and Doubt

FWIW - Computer Slang - For What It's Worth

FYI - Computer Slang - For Your Information


G

*G* - Giggle - Contributed by Wintechie

GA - Computer Slang - Go Ahead

GAL - Computer Slang - Get A Life

g/f - Computer Slang - Girlfriend (also shown as gf, G/F, or GF)

GFN - Computer Slang - Gone For Now

GGOH - Computer Slang - Gotta Get Outta Here

GMTA - Computer Slang - Great Minds Think Alike

GR - Computer Slang - Gotta Run

GR&D - Computer Slang - Grinning, Running, and Ducking.

GTR - Computer Slang - Got To Run

GTRM - Computer Slang - Going To Read Mail (leaving chat room to check email)H

*H* - Hug - Contributed by Wintechie

H&K - Hugs and Kisses

Hack - person who breaks into software, or disrupts a chat room.

HAGD - Have A Good Day

HAGO - Have A Good One

HB - Hurry Back

Hosts - Refers to the people that are running the chat room, they usually have the ability to kick a person off due to rude behavior.

HTH - Hope That HelpsI

IAC - Chat Instant Message Slang - In Any Case

IB - Chat Instant Message Slang - I'm Back

IC - Chat Instant Message Slang - I See

IDN - Chat Instant Message Slang - I Don't kNow

IDK - Chat Instant Message Slang - I Don't Know

IDTS - Chat Instant Message Slang - I Don't Think So

IC - Chat Instant Message Slang - I See

ICQ - Chat Instant Message Slang - I Seek You. A computer program used to communicate instantly over the Internet.

ILU or ILY - Chat Instant Message Slang - I Love You

IM - Chat Instant Message Slang - Instant Message

IMHO - Chat Instant Message Slang - In My Humble Opinion (or In My Honest Opinion)

IMO - Chat Instant Message Slang - In My Opinion

IOH - Chat Instant Message Slang - I'm Out of Here

IOW - Chat Instant Message Slang - In Other Words

IRL - Chat Instant Message Slang - In Real Life

IYO - Chat Instant Message Slang - In Your OpinionJ

JAS - Chat Instant Message Slang - Just A Second

JIC - Chat Instant Message Slang - Just In Case

JK - Chat Instant Message Slang - Just Kidding

JMO - Chat Instant Message Slang - Just My Opinion

JW - Chat Instant Message Slang - Just WonderingK

*K* - Kiss - Contributed by Wintechie

k, K, or kk - O. K.

KIT - Keep In TouchL

L8R - Chat Instant Message Slang - Later

LMAO - Chat Instant Message Slang - Laughing My Ass Off

LFFAO - Chat Instant Message Slang - Laughing My F***(freaking) Ass Off

LOL - Chat Instant Message Slang - Laughing Out Loud

LTNS - Chat Instant Message Slang - Long Time No See

LTS - Chat Instant Message Slang - Laughing To ones Self

LY - Chat Instant Message Slang - I Love Ya.

LYL - Chat Instant Message Slang - Love You Lots


M

Message Board - A web page where people write comments, and those comments are than added to that web-page for others to view. Used to carry on conversation, request information, and relay messages.

Mang - Chat Instant Message Slang - Slang for "good brother" or just "Man".N

NE1 - Anyone

Newbie - refers to a person who is new to an area or technology. Also seen as nube, nooby, nubie, nb, etc.

NFW -Abreviation Slang -Abbreviation Slang - No Feasible (or F***ing) Way

NFG - No Funkin Good - Contributed by Supa Mang

NIMBY - Abreviation Slang - Not In My Back Yard

nm, or NM - Abreviation Slang - Never Mind

NP, np - Abreviation Slang - No Problem

NRN 1. - Abreviation Slang - No Response Necessary

NT - Abreviation Slang - No Thanks


O OBTW - Abreviation Slang - Oh, By The Way.

OIC - Abreviation Slang - Oh, I See

OF - Abreviation Slang - Old Fart, someone who has been around for a while.

OJ or OK - Only Joking or Only Kidding

OL - Abreviation Slang - the Old Lady

OM - Abreviation Slang - the Old Man

OMG - Abreviation Slang - Oh My Gosh (although it's usually used with the Lords name in place of "gosh")

OT - Abreviation Slang - Off Topic

OTW - On The Way ... I've sent a file to you, it's "On the way"P

P911 - My parents are in the room. P=Parents, and 911=emergency, in other words either drop the subject, or watch the language.

PCMCIA - Personal Computer Memory Cards International Association

PCMCIA - Abreviation Slang - People Can't Master Computer Industry Acronyms (slang)

PEBCAK - Abreviation Slang - Problem Exists Between Chair And Keyboard

PITA - Abreviation Slang - Pain In The Ass

PLZ - Abreviation Slang - Please

POTS - Abreviation Slang - Plain Old Telephone Service

POS - Abreviation Slang - Parents are looking Over my Shoulder.

POTS - Abreviation Slang - Parents Over The Shoulder - (My parents are watching, I can't really talk)

PPL - Abreviation Slang - PeopleQ

QT - Abreviation Slang - CutieR

ROFL - Abreviation Slang - Rolling On Floor, Laughing

ROTF - Rolling On The Floor (laughing is implied)

ROTFLMAO - Abreviation Slang - Rolling On The Floor Laughing My Ass Off

ROTFLMFAO - Abreviation Slang - Rolling On The Floor Laughing F(***ing) My Ass Off

RSN - Abreviation Slang - Real Soon Now

r/t - Abreviation Slang - Real Time (also: RT, or rt)

RTFM - Abreviation Slang - Read The "Flippin" Manual (response to beginner question on net, chat, newsgroups, etc.)

RU - Abreviation Slang - aRe yoU?S

SH - Abbreviation Slang - Same Here

SMS - Abbreviation Slang - Short Message Service (more cell phones and pagers than chat rooms and the Internet)

SN - Abbreviation Slang - Screen Name. The name or moniker selected by person in an IM or chat program. ex: My "SN" in vp was "-lone.wolf"

SNAFU - Abbreviation Slang - Situation Normal, All "Fouled" Up

SO - Abbreviation Slang - Significant Other

SOL - Abbreviation Slang - Shit Out Of Luck

SOS - Abbreviation Slang - Same Old S**t (stuff)

SOTA - Abbreviation Slang - State Of The Art (latest technology)

SPST - Abbreviation Slang - Same Place, Same Time

STR8 - Abbreviation Slang - Straight (can refer to sex, or DSTR8 as in Damn Straight)

STW - Abbreviation Slang - Search The Web

SY - Abbreviation Slang - Sincerely Yours

SYL - Abbreviation Slang - See You LaterT TAFN - Abbreviation Slang - That's All For Now
TC - Abbreviation Slang - Take Care

TFH - Abbreviation Slang - Thread From Hell (a topic or discussion that won't stop - esp. newsgroups)

TGIF - Abbreviation Slang - Thank Goodness It's Friday

THX - Abbreviation Slang - Thanks!

TIA - Abbreviation Slang - Thanks In Advance

TM - Abbreviation Slang - Text Message (often refers to communications with text over cell phones)

TMI - Abbreviation Slang - Too Much Info. (information)

TNT - Abbreviation Slang - 'Til Next Time

TPS - Abbreviation Slang - That's Pretty Stupid

TPTB - Abbreviation Slang - The Powers That Be (can sometimes refer to the people that are running the chat room or server)

TRDMF - Abbreviation Slang - Tears Running Down My Face: Can be with either laughter, or due to saddness.

TTFN - Abbreviation Slang - Ta-Ta For Now

TTTT - Abbreviation Slang - These Things Take Time

TTYL - Abbreviation Slang - Talk To You Later

TY - Abbreviation Slang - Thank You

TYT - Abbreviation Slang - abreviations - Take Your Time

TYVM - Slang - Thank You Very Much


W

*W* - Wink - Contributed by Wintechie

WB - Slang - Welcome Back (you say this when someone returns to a chat room)

WC - Slang - WelCome

WEG - Slang - Wicked Evil Grin

WEU - Slang - What's Eating You?

WFM - Slang - Works For Me

WIIFM - Slang - What's In It For Me?

WTG - Abbreviation Slang - Way To Go

WTH - Slang - What/Who The Heck - Contributed by Wintechie

WTF - Slang - What The F**K

WT? - Chat Room Slang - What The ...? or Who the ...?

WTGP? - Chat Room Slang - Want To Go Private? (move to a private chat room)

WWJD - Chat Room Slang - What Would Jesus Do?Y

YAA - Chat Room Slang - Yet Another Acronym

YBS - Chat Room Slang - You'll Be Sorry

YL - Chat Room Slang - Young Lady

YM - Slang - Young Man

YVW - Slang - You're Very Welcome

YW - Slang - You're Welcomeผู้โพส : นายบอกต่อ
วันที่ : Saturday, April 17, 2551 เวลา : 1:03:44 PM


ความคิดเห็นที่ 1ขอบคุณมากๆๆ
มากๆๆ
มากที่สุดไม่รู้จะขอบคุณยังไง
หามานานแล้วว
เอาไปทำงาน
จาก เด็กๆ [19/1/2552 22:44:32 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค่ะ
ยิ่งกว่าคห.1
ขอบคุณจริงๆค่ะ ^^
จาก เด็กๆๆ [31/5/2552 17:20:22 ]

ความคิดเห็นที่ 3
Thank you very much ka. That's very kind of you.
จาก Cartoon [22/11/2552 14:36:31 ]

ความคิดเห็นที่ 4
thx. max max ^^
จาก เด็กคนหนึ่งที่อยากรู้คำว่าย่อภาษาอังกฤษ [19/3/2553 11:46:25 ]

ความคิดเห็นที่ 6
ขอบคุณมากๆค่าาา หาตั้งนาน
เจอแล้วๆ อิอิ ต้องเอาไปทำงาน ขคนค
จาก เด็กน้อยตาโตๆกลมๆ [23/6/2553 19:31:11 ]

ความคิดเห็นที่ 7
ทำไมไม่มีคำแปลอ่า *-*
จาก เด็ก ดี ศรี ทันยา [30/6/2553 11:34:09 ]

ความคิดเห็นที่ 8

Dimensions: 100 x 100
Image Type: Bitmap

ขอบคุนมากจริงๆคะ
บอกไม่ถูกเลยจะขอบคุนยังไง
ที่หาเพราะจะใช้ทำงานเเล้วก้อหาเจอเเล้ว
ขอบคุนมากนะคะ
จาก perth [4/7/2553 18:48:32 ]

ความคิดเห็นที่ 9
ข้อมูลดี แต่ลายน่ารำคาญครับ มองตัวอักษรก็เห็นไม่ชัด
แต่ก็ขอบคุณครับ
จาก cj [8/7/2553 9:28:17 ]

ความคิดเห็นที่ 10
ขอบคุนมากครับ ช่วยได้มากเลย
จาก คนหน้ตาดี [30/9/2553 22:39:00 ]

ความคิดเห็นที่ 11
บคุนมากกกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ........................ๆๆๆๆๆๆ.............ๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยคร้า
จาก เด็กน่ารัก [30/9/2553 22:43:53 ]

ความคิดเห็นที่ 12
konnten WEGEN KRANKHEIT Einer Arbeiten ? Nat¨¹rlich Nicht . Immer Pr ? Pr?vention IST Besser als heilung . Sterben Krankenversicherung Ist chanel outlet Die Kollektive bereitstellung Aller Gesundheits-und
so dass. louis vuitton outlet es teilweise oder vollst. ? Ndig Online Michael Kors Outlet -Kurs . DerVry Universit ? T hat kate spade outlet einen hervorragenden Online - College- Dozenten - Louis Vuitton Outlet , sterben in ihrer Arbeit gewidmet IST Louis Vuitton Outlet . Alle Professoren
berechnet WIRD ALS sterben Louis Vuitton Outlet Pr ? Mie . Life Insurance IST Authentic Louis Vuitton Bags der Schl¨¹ssel zu Einer guten Finanzplanung . Louis vuitton outlet ? Die H er der Pr louis vuitton bags mie gucci purses zahlt Ein Individuum in Lebensversicherung; ? H ngt von DM Alter der
"Hell , no! Ein Narr muss es nicht. Sie lachte michael kors outlet online wie alles , wenn wir ihr sagten new balance outlet online ¨¹ber sie. Und besidesScarlett nicht mehr Wert michael kors outlet legen Buch Lernen als wir. "
Die Zwillinge Louis Vuitton sahen sich an und nickte , aber gucci outlet online ohne Verst?ndnis.
" Ich dachte, sie w¨¹rde", sagte Michael Kors Outlet Stuart . Ich wartete darauf, dass ihr prada outlet es zu tun, aber sie tat es Michael Kors Outlet Store nicht . Was tun youmake von ihm? Kate Spade Handbags "
จาก Wolverine [26/7/2557 8:23:20 ]
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images