หน้าแรกเกี่ยวกับ กุหลาบดอยรีสอร์ทสำรองห้องพักเว็บบอร์ดสมุดเยี่ยมแผนที่ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับ
สมาชิกใหม่วันที่
Rod28:2:2553
โบลิ่ง27:2:2553
แม็ก18:2:2553
o15:2:2553
unyonG2:9:2553
siri2:6:2553
กวาง26:1:2553
ฟ้า20:1:2553
ฮาน14:1:2553
Nookie11:4:2549

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
November 2017
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
เรื่องราวมากมายที่อยากบอกต่อ ... > ตัวย่อภาษาอังกฤษ เท่! เท่! เอาไว้ใช้เวลาเขียนเมล์/แช็ต


Dimensions: 200 x 200
Image Type: Bitmap


ห้วข้อกระทู้
ตัวย่อภาษาอังกฤษ เท่! เท่! เอาไว้ใช้เวลาเขียนเมล์/แช็ต
รายละเอียด
A

AAK - Chat Room Slang - Alive And Kicking

AAR - Chat Room Slang - At Any Rate

AAS - Chat Room Slang - Alive And Smiling

ADN - Chat Room Slang - Any Day Now

AFAIK - Chat Room Slang - As Far As I Know

AFK - Chat Room Slang - Away From the Keyboard

AFN - Chat Room Slang - that's All For Now

AOTA - Chat Room Slang - All Of The Above

a/s/l or asl - Age/Sex/Location - (used to ask a chatter their personal information)

AV Avatar - Graphical representation (a picture) often used in chat rooms to depict a person that is in the room and chatting.B

b4 - Chat Room Slang - Before

BAK - Chat Room Slang - Back At Keyboard (I'm back)

BBL - Chat Room Slang - Be Back Later

BBS - Chat Room Slang - Be Back Soon

BCNU - Chat Room Slang - I'll Be Seeing You.

b/f - Chat Room Slang - Boyfriend (also shown as bf, B/F, or BF)

BEG - Chat Room Slang - Big Evil Grin

BFN - Chat Room Slang - Bye For Now

BR - Chat Room Slang - Best Regards

BRB - Chat Room Slang - Be Right Back

BRH - Chat Room Slang - Be Right Here

BTA - Chat Room Slang - But Then Again....

BTW - Chat Room Slang - By The Way

C

CRS - Chat Room Slang - Can't Remember S**t

CU - Chat Room Slang - See You - also posted as cya

CUL8R - Chat Room Slang - See You Later

CUOL - Chat Room Slang - See You On Line

CYA - Chat Room Slang - See YaD

DEGT - Chat Room Slang - Don't Even Go There (I don't want to talk about it)

DIKU - Chat Room Slang - Do I Know You?

DIS - Chat Room Slang - Did I Say

D/L, DL, d/l, dl - Chat Room Slang - Downloading, or Download it.

DH - Chat Room Slang - Dear Husband - Contributed by Wintechie

DW - Chat Room Slang - Dear Wife - Contributed by WintechieE

EG - Computer Slang - Evil Grin

EM - Computer Slang - E-Mail

EMA - Computer Slang - E-mail Address (example: ?ema or ema? = what is your email address)

EOT - Computer Slang - End Of Thread (meaning end of discussion)

ez or EZ - Computer Slang - easy


F

F2F - Computer Slang - Face To Face

FAQ - Computer Slang - Frequently Asked Question

FITB - Computer Slang - Fill In The Blanks

Flame - Computer Slang - to insult someone. Used when a person asks a stupid question, or says something rude to irritate the users of a chat room or message board.

FOCL - Computer Slang - Falling Off Chair - Laughing

Forum - Computer Slang - What todays message boards are called. Often using php as defining language to quickly write 'real time' messages and replies to a web site (or page)

FUBAR - Computer Slang - "Fouled" Up Beyond All Repair / Recognition

FUD - Computer Slang - Fear, Uncertainty, and Doubt

FWIW - Computer Slang - For What It's Worth

FYI - Computer Slang - For Your Information


G

*G* - Giggle - Contributed by Wintechie

GA - Computer Slang - Go Ahead

GAL - Computer Slang - Get A Life

g/f - Computer Slang - Girlfriend (also shown as gf, G/F, or GF)

GFN - Computer Slang - Gone For Now

GGOH - Computer Slang - Gotta Get Outta Here

GMTA - Computer Slang - Great Minds Think Alike

GR - Computer Slang - Gotta Run

GR&D - Computer Slang - Grinning, Running, and Ducking.

GTR - Computer Slang - Got To Run

GTRM - Computer Slang - Going To Read Mail (leaving chat room to check email)H

*H* - Hug - Contributed by Wintechie

H&K - Hugs and Kisses

Hack - person who breaks into software, or disrupts a chat room.

HAGD - Have A Good Day

HAGO - Have A Good One

HB - Hurry Back

Hosts - Refers to the people that are running the chat room, they usually have the ability to kick a person off due to rude behavior.

HTH - Hope That HelpsI

IAC - Chat Instant Message Slang - In Any Case

IB - Chat Instant Message Slang - I'm Back

IC - Chat Instant Message Slang - I See

IDN - Chat Instant Message Slang - I Don't kNow

IDK - Chat Instant Message Slang - I Don't Know

IDTS - Chat Instant Message Slang - I Don't Think So

IC - Chat Instant Message Slang - I See

ICQ - Chat Instant Message Slang - I Seek You. A computer program used to communicate instantly over the Internet.

ILU or ILY - Chat Instant Message Slang - I Love You

IM - Chat Instant Message Slang - Instant Message

IMHO - Chat Instant Message Slang - In My Humble Opinion (or In My Honest Opinion)

IMO - Chat Instant Message Slang - In My Opinion

IOH - Chat Instant Message Slang - I'm Out of Here

IOW - Chat Instant Message Slang - In Other Words

IRL - Chat Instant Message Slang - In Real Life

IYO - Chat Instant Message Slang - In Your OpinionJ

JAS - Chat Instant Message Slang - Just A Second

JIC - Chat Instant Message Slang - Just In Case

JK - Chat Instant Message Slang - Just Kidding

JMO - Chat Instant Message Slang - Just My Opinion

JW - Chat Instant Message Slang - Just WonderingK

*K* - Kiss - Contributed by Wintechie

k, K, or kk - O. K.

KIT - Keep In TouchL

L8R - Chat Instant Message Slang - Later

LMAO - Chat Instant Message Slang - Laughing My Ass Off

LFFAO - Chat Instant Message Slang - Laughing My F***(freaking) Ass Off

LOL - Chat Instant Message Slang - Laughing Out Loud

LTNS - Chat Instant Message Slang - Long Time No See

LTS - Chat Instant Message Slang - Laughing To ones Self

LY - Chat Instant Message Slang - I Love Ya.

LYL - Chat Instant Message Slang - Love You Lots


M

Message Board - A web page where people write comments, and those comments are than added to that web-page for others to view. Used to carry on conversation, request information, and relay messages.

Mang - Chat Instant Message Slang - Slang for "good brother" or just "Man".N

NE1 - Anyone

Newbie - refers to a person who is new to an area or technology. Also seen as nube, nooby, nubie, nb, etc.

NFW -Abreviation Slang -Abbreviation Slang - No Feasible (or F***ing) Way

NFG - No Funkin Good - Contributed by Supa Mang

NIMBY - Abreviation Slang - Not In My Back Yard

nm, or NM - Abreviation Slang - Never Mind

NP, np - Abreviation Slang - No Problem

NRN 1. - Abreviation Slang - No Response Necessary

NT - Abreviation Slang - No Thanks


O OBTW - Abreviation Slang - Oh, By The Way.

OIC - Abreviation Slang - Oh, I See

OF - Abreviation Slang - Old Fart, someone who has been around for a while.

OJ or OK - Only Joking or Only Kidding

OL - Abreviation Slang - the Old Lady

OM - Abreviation Slang - the Old Man

OMG - Abreviation Slang - Oh My Gosh (although it's usually used with the Lords name in place of "gosh")

OT - Abreviation Slang - Off Topic

OTW - On The Way ... I've sent a file to you, it's "On the way"P

P911 - My parents are in the room. P=Parents, and 911=emergency, in other words either drop the subject, or watch the language.

PCMCIA - Personal Computer Memory Cards International Association

PCMCIA - Abreviation Slang - People Can't Master Computer Industry Acronyms (slang)

PEBCAK - Abreviation Slang - Problem Exists Between Chair And Keyboard

PITA - Abreviation Slang - Pain In The Ass

PLZ - Abreviation Slang - Please

POTS - Abreviation Slang - Plain Old Telephone Service

POS - Abreviation Slang - Parents are looking Over my Shoulder.

POTS - Abreviation Slang - Parents Over The Shoulder - (My parents are watching, I can't really talk)

PPL - Abreviation Slang - PeopleQ

QT - Abreviation Slang - CutieR

ROFL - Abreviation Slang - Rolling On Floor, Laughing

ROTF - Rolling On The Floor (laughing is implied)

ROTFLMAO - Abreviation Slang - Rolling On The Floor Laughing My Ass Off

ROTFLMFAO - Abreviation Slang - Rolling On The Floor Laughing F(***ing) My Ass Off

RSN - Abreviation Slang - Real Soon Now

r/t - Abreviation Slang - Real Time (also: RT, or rt)

RTFM - Abreviation Slang - Read The "Flippin" Manual (response to beginner question on net, chat, newsgroups, etc.)

RU - Abreviation Slang - aRe yoU?S

SH - Abbreviation Slang - Same Here

SMS - Abbreviation Slang - Short Message Service (more cell phones and pagers than chat rooms and the Internet)

SN - Abbreviation Slang - Screen Name. The name or moniker selected by person in an IM or chat program. ex: My "SN" in vp was "-lone.wolf"

SNAFU - Abbreviation Slang - Situation Normal, All "Fouled" Up

SO - Abbreviation Slang - Significant Other

SOL - Abbreviation Slang - Shit Out Of Luck

SOS - Abbreviation Slang - Same Old S**t (stuff)

SOTA - Abbreviation Slang - State Of The Art (latest technology)

SPST - Abbreviation Slang - Same Place, Same Time

STR8 - Abbreviation Slang - Straight (can refer to sex, or DSTR8 as in Damn Straight)

STW - Abbreviation Slang - Search The Web

SY - Abbreviation Slang - Sincerely Yours

SYL - Abbreviation Slang - See You LaterT TAFN - Abbreviation Slang - That's All For Now
TC - Abbreviation Slang - Take Care

TFH - Abbreviation Slang - Thread From Hell (a topic or discussion that won't stop - esp. newsgroups)

TGIF - Abbreviation Slang - Thank Goodness It's Friday

THX - Abbreviation Slang - Thanks!

TIA - Abbreviation Slang - Thanks In Advance

TM - Abbreviation Slang - Text Message (often refers to communications with text over cell phones)

TMI - Abbreviation Slang - Too Much Info. (information)

TNT - Abbreviation Slang - 'Til Next Time

TPS - Abbreviation Slang - That's Pretty Stupid

TPTB - Abbreviation Slang - The Powers That Be (can sometimes refer to the people that are running the chat room or server)

TRDMF - Abbreviation Slang - Tears Running Down My Face: Can be with either laughter, or due to saddness.

TTFN - Abbreviation Slang - Ta-Ta For Now

TTTT - Abbreviation Slang - These Things Take Time

TTYL - Abbreviation Slang - Talk To You Later

TY - Abbreviation Slang - Thank You

TYT - Abbreviation Slang - abreviations - Take Your Time

TYVM - Slang - Thank You Very Much


W

*W* - Wink - Contributed by Wintechie

WB - Slang - Welcome Back (you say this when someone returns to a chat room)

WC - Slang - WelCome

WEG - Slang - Wicked Evil Grin

WEU - Slang - What's Eating You?

WFM - Slang - Works For Me

WIIFM - Slang - What's In It For Me?

WTG - Abbreviation Slang - Way To Go

WTH - Slang - What/Who The Heck - Contributed by Wintechie

WTF - Slang - What The F**K

WT? - Chat Room Slang - What The ...? or Who the ...?

WTGP? - Chat Room Slang - Want To Go Private? (move to a private chat room)

WWJD - Chat Room Slang - What Would Jesus Do?Y

YAA - Chat Room Slang - Yet Another Acronym

YBS - Chat Room Slang - You'll Be Sorry

YL - Chat Room Slang - Young Lady

YM - Slang - Young Man

YVW - Slang - You're Very Welcome

YW - Slang - You're Welcomeผู้โพส : นายบอกต่อ
วันที่ : Saturday, April 17, 2551 เวลา : 1:03:44 PM


ความคิดเห็นที่ 1ขอบคุณมากๆๆ
มากๆๆ
มากที่สุดไม่รู้จะขอบคุณยังไง
หามานานแล้วว
เอาไปทำงาน
จาก เด็กๆ [19/1/2552 22:44:32 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค่ะ
ยิ่งกว่าคห.1
ขอบคุณจริงๆค่ะ ^^
จาก เด็กๆๆ [31/5/2552 17:20:22 ]

ความคิดเห็นที่ 3
Thank you very much ka. That's very kind of you.
จาก Cartoon [22/11/2552 14:36:31 ]

ความคิดเห็นที่ 4
thx. max max ^^
จาก เด็กคนหนึ่งที่อยากรู้คำว่าย่อภาษาอังกฤษ [19/3/2553 11:46:25 ]

ความคิดเห็นที่ 6
ขอบคุณมากๆค่าาา หาตั้งนาน
เจอแล้วๆ อิอิ ต้องเอาไปทำงาน ขคนค
จาก เด็กน้อยตาโตๆกลมๆ [23/6/2553 19:31:11 ]

ความคิดเห็นที่ 7
ทำไมไม่มีคำแปลอ่า *-*
จาก เด็ก ดี ศรี ทันยา [30/6/2553 11:34:09 ]

ความคิดเห็นที่ 8

Dimensions: 100 x 100
Image Type: Bitmap

ขอบคุนมากจริงๆคะ
บอกไม่ถูกเลยจะขอบคุนยังไง
ที่หาเพราะจะใช้ทำงานเเล้วก้อหาเจอเเล้ว
ขอบคุนมากนะคะ
จาก perth [4/7/2553 18:48:32 ]

ความคิดเห็นที่ 9
ข้อมูลดี แต่ลายน่ารำคาญครับ มองตัวอักษรก็เห็นไม่ชัด
แต่ก็ขอบคุณครับ
จาก cj [8/7/2553 9:28:17 ]

ความคิดเห็นที่ 10
ขอบคุนมากครับ ช่วยได้มากเลย
จาก คนหน้ตาดี [30/9/2553 22:39:00 ]

ความคิดเห็นที่ 11
บคุนมากกกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ........................ๆๆๆๆๆๆ.............ๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยคร้า
จาก เด็กน่ารัก [30/9/2553 22:43:53 ]

ความคิดเห็นที่ 12
konnten WEGEN KRANKHEIT Einer Arbeiten ? Nat¨¹rlich Nicht . Immer Pr ? Pr?vention IST Besser als heilung . Sterben Krankenversicherung Ist chanel outlet Die Kollektive bereitstellung Aller Gesundheits-und
so dass. louis vuitton outlet es teilweise oder vollst. ? Ndig Online Michael Kors Outlet -Kurs . DerVry Universit ? T hat kate spade outlet einen hervorragenden Online - College- Dozenten - Louis Vuitton Outlet , sterben in ihrer Arbeit gewidmet IST Louis Vuitton Outlet . Alle Professoren
berechnet WIRD ALS sterben Louis Vuitton Outlet Pr ? Mie . Life Insurance IST Authentic Louis Vuitton Bags der Schl¨¹ssel zu Einer guten Finanzplanung . Louis vuitton outlet ? Die H er der Pr louis vuitton bags mie gucci purses zahlt Ein Individuum in Lebensversicherung; ? H ngt von DM Alter der
"Hell , no! Ein Narr muss es nicht. Sie lachte michael kors outlet online wie alles , wenn wir ihr sagten new balance outlet online ¨¹ber sie. Und besidesScarlett nicht mehr Wert michael kors outlet legen Buch Lernen als wir. "
Die Zwillinge Louis Vuitton sahen sich an und nickte , aber gucci outlet online ohne Verst?ndnis.
" Ich dachte, sie w¨¹rde", sagte Michael Kors Outlet Stuart . Ich wartete darauf, dass ihr prada outlet es zu tun, aber sie tat es Michael Kors Outlet Store nicht . Was tun youmake von ihm? Kate Spade Handbags "
จาก Wolverine [26/7/2557 8:23:20 ]

ความคิดเห็นที่ 13

Coach Outlet Online


Coach Outlet


Coach Factory Outlet


Coach Outlet Online


Coach Factory Outlet


Coach Outlet Store Online


Coach Outlet Store Online


Coach Factory Outlet


Coach Outlet


Coach Handbags Outlet


Coach Outlet


Coach Outlet


Chanel Handbags


Louis Vuitton


Louis Vuitton Outlet


Gucci Belts


Gucci Belt


Louis Vuitton Outlet


Oakley Sunglasses Outlet


Louis Vuitton Outlet


Oakley Sunglasses Outlet


Oakley Sunglasses


Oakley Sunglasses


Louis Vuitton Outlet


Louis Vuitton Outlet


Louis Vuitton Outlet


Louis Vuitton Handbags


Louis Vuitton Outlet Online


Louis Vuitton Handbags


Louis Vuitton


Louis Vuitton Handbags


Louis Vuitton Outlet Online


Chanel Outlet


Chanel Outlet


Chanel Outlet


Chanel


Oakley Sunglasses


Oakley Sunglasses Outlet


Oakley Sunglasses


Oakley Sunglasses


Oakley Sunglasses Outlet


Oakley Sunglasses Outlet


Ray Ban


Ray Ban Sunglasses


Ray Ban Sunglasses Outlet


Coach Outlet


Coach Outlet Online


Coach Outlet


Coach Factory Outlet


Coach Factory Outlet


Coach Outlet Store


Coach Outlet Store Online


Coach Outlet


Coach Factory Online


Coach Factory Outlet


Coach Factory Outlet


Coach Outlet


Coach Outlet Store Online


Chanel Outlet Online


Louis Vuitton Outlet


Louis Vuitton Handbags


Gucci Belt


Gucci Belts


Louis Vuitton Outlet Online


Oakley Sunglasses Outlet


Louis Vuitton Outlet Online


Oakley Sunglasses Outlet


Cheap Oakley Sunglasses


Oakley Sunglasses


Louis Vuitton Outlet


Louis Vuitton Outlet


Louis Vuitton Outlet


Louis Vuitton Handbags


Louis Vuitton Outlet Online


Louis Vuitton Handbags


Louis Vuitton


Louis Vuitton Handbags


Louis Vuitton Outlet Online


Chanel Handbags


Chanel Handbags


Chanel Outlet


Chanel


Oakley Sunglasses


Oakley Sunglasses Outlet


Oakley Sunglasses


Oakley Sunglasses


Oakley Sunglasses Outlet


Oakley Sunglasses Outlet


Ray Ban


Ray Ban Sunglasses


Ray Ban Sunglasses Outlet


Coach Outlet


Coach Factory Outlet


Coach Factory Outlet


Coach Outlet


Coach Online Outlet


Coach Factory Outlet


Coach Outlet Store


Coach Outlet Store


Coach Outlet Online


Coach Factory Outlet


Coach Factory Online


Coach Factory Outlet


Coach Outlet Store Online


Chanel Handbags


Louis Vuitton Outlet Online


Louis Vuitton Outlet


Louis Vuitton Belt


Hermes Belt


Louis Vuitton Outlet


Oakley Sunglasses Outlet


Louis Vuitton Outlet


Oakley Sunglasses Outlet


Oakley Sunglasses


Oakley Sunglasses


Louis Vuitton Purses


Louis Vuitton Purses


Louis Vuitton Outlet


Louis Vuitton Handbags


Louis Vuitton Outlet Online


Louis Vuitton Purses


Louis Vuitton Handbag


www.louisvuitton.com


Cheap Louis Vuitton


Chanel Purses


Chanel Purses


Chanel Outlet Online


Chanel Handbags


Cheap Oakley Sunglasses


Oakley Sunglasses Wholesale


Oakley Sunglasses


Oakley Sunglasses Outlet


Oakley Sunglases Wholesale


Oakley Sunglasses Outlet


Cheap Ray Ban Sunglasses


Ray Ban Sunglasses


Ray Ban Sunglasses Outlet


Coach Outlet

จาก guoguo [19/9/2557 12:37:43 ]

ความคิดเห็นที่ 14

bottega veneta outlet


true religion jeans outlet


mont blanc pen


true religion outlet store


kate spade


jordan shoes


louis vuitton bags


burberry outlet


kate spade purses


burberry bags


louis vuitton handbags


toms shoes


ralph lauren outlet


louis vuitton backpack


polo outlet


designer handbags


bottega veneta


hollister clothing


michael kors outlet online


hermes outlet


toms wedges


coach factory outlet online


marc by marc jacobs


jordan 11


prada handbags


louis vuitton handbags


louis vuitton sunglasses


mont blanc pen


marc jacobs


ray ban sunglasses


louis vuitton outlet stores


louis vuitton handbags


jordan retro


christian louboutin outlet


nfl football jerseys


football jersey


www.louisvuitton.com


ab workouts


louis vuitton purses


tory burch flats


louis vuitton officail website


gucci bags


michael kors outlet


juicy couture outlet


true religion


louis vuitton neverfull


juicy couture


fitflops online


fitflop sale


trye religion outlet store


louis vuitton usa


insanity workout


louis vuitton outlet


bottega veneta handbags


tory burch shoes


kate spade handbags


louis vuitton outlet stores


louis vuitton outlet


coach factory outlet


louis vuitton outlet


ray ban sunglasses


oakley glasses


louboutin shoes


louis vuitton wallet


burberry handbags


true religion sale


mont blanc pens


michael kors handbags


hermes bracelet


oakley suglasses cheap


prada shoes


michael kors backpack


louis vuitton handbags


prada bags


mont blanc legend


louisvuitton


abercrombie


cheap jerseys


louis vuitton belt


michael kors purses


louis vuitton outlet


toms promo code


discount ray ban sunglasses


hair dryer


fitflop shoes


louis vuitton bags


tory burch handbags


true religion jeans outlet


oakley sunglasses


louis vuitton shoes


louis vuitton handbags


louis vuitton belts


jordan shoes


michael kors handbags


nfl jerseys


red heels


christian louboutin sneakers


michael kors outlet online


cheap louis vuitton


gucci shoes


louis vuitton outlet


tory burch outlet online


true religion jeans men


tory burch outlet


jordan for women


cheap toms


celine luggage tote


coach factory


juicy couture perfume


red bottom shoes


toms sale


chanel outlet


Coach Factory


fitflops clearance


christian louboutin


fitflop outlet


hollister co


mont blanc legend


ray ban


marc jacobs outlet


ray ban sunglasses outlet


cheap ray ban sunglasses


louis vuitton


cheap jordans


hermes belt


air jordan shoes


hollister outlet


fendi purses


coach outlet


louis vuitton outlet


ralph lauren


louis vuitton outlet


fitflop shoes


Coach Factory Outlet


toms shoes


jordans for sale


gucci outlet


oakley sunglasses wholesale


abercrombie and fitch


ralph lauren home


Coach Factory Online


cheap true religion jeans


toms outlet


chi straightener


workout plans


jordan sneakers


kate spade outlet


louis vuitton outlet


louis vuitton handbags


true religion


celine bag price


trye religion outlet


michael kors outlet stores


ray ban sunglasses wholesale


coach factory outlet


crossfit workouts


celine handbags


kate spade


coach factory online


coach factory


oakley sunglasses


michael kors outlet


louis vuitton purses


louis vuitton wallet


ray ban outlet stores


ray ban outlet


jordan retro


true religion outlet


christian louboutin


louis vuitton purses


cheap nfljerseys


cheap oakleys


toms outlet


jordan shoes


fitflop outlet


cheap ray bans


marc jacobs handbags


cheap nfl jerseys


cheap jordans


christian louboutin sale


cheap jordans


louis vuitton bags


mont blanc fountain pen


ray ban aviators


fitflop sandals


polo ralph lauren


toms shoes outlet


coach factory online


fitflop footwear


ray bans


toms shoes sale


louis vuitton purses


louis vuitton


louis vuitton uk


louis vuitton purses


louis vuitton outlet store


ray ban sunglasses


coach outlet


true religion jeans


hollister kids


joe abercrombie


celine paris


fitflop outlet


hermes birkin


true religion jeans outlet


ray bans


Coach Outlet


michael kors handbags


bottega veneta outlet online


fitflop sandals outlet


louis vuitton outlet


fitflop footwear


true religion jeans


viva la juicy


oakley sunglasses wholesale


ray ban outlet


louis vuitton purses


louis vuitton


coach outlet


louboutin


gucci outlet store


hair straightener


coach purses


chi hair straightener


used louis vuitton


louis vuitton outlet store


fendi outlet


louis vuitton


kate spade factory outlet


louis vuitton bags


abercrombie fitch


celine outlet


fendi


red shoes


louis vuitton speedy


nfl jerseys


hollister promo code


coach outlet online


cheap jerseys from china


coach factory outlet


gucci handbags


Coach Factory Store


nfl jerseys wholesale


trye religion outlet


p90x workout schedule


ray ban wayfarer


mont blanc mountain


michael kors shoes


christian louboutin shoes


chanel handbags


kate spade outlet


louis vuitton handbags


true religion jeans


cheap oakley sunglasses


christian louboutin outlet


mont blanc pens


louis vuitton


burberry scarf


oakley outlet


kate spade outlet store


cheap jordan for sale


michael kors outlet online


mont blanc fountain pens


fendi bags


michael kors outlet


fendi handbags


red bottoms


true religion jeans


jordan 13


louis vuitton speedy


chanel bags


kate spade handbags


workout routines


fitflops


michael kors bags


chi flat iron


cheap jerseys


coach outlet store online


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet store online


abercrombie and kent


true religion outlet


fitflops clearance


chanel online shop


bottega veneta bags


ray ban glasses


prda outlet


hermes delivery


oakley outlet


จาก dongdong26 [23/9/2557 13:38:38 ]
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images